KONSERWACJA ZABYTKÓW

 No comments

We dworze istnieje możliwość zakupienia kopi dzieł sztuki.
Są to głównie fragmenty ołtarzy , epitafiów , wystroju rzeźbiarskiego oraz innych obiektów zabytkowych  nad których konserwacją pracował obecny właściciel.

Swoją prace wykonywał na takich obiektach jak:

Bazylika Mariacka w Gdańsku
Katedra Oliwska w Gdańsku
Zamek w Malborku
Sanktuarium w Świętej Lipce
Kościół św. Jana w Gdańsku
Oraz  na terenie całej Europy. Między innymi Szwecji, Niemczech , Litwie , Estonii

Kontakt – Leszek Zakrzewski 602-256-953